Przejdź do treści

Kod rabatowy

Regulamin i zasady wykorzystania Kodu rabatowego o wartości nominalnej 40 zł w aplikacji InPost Fresh w sklepie Makro w ramach akcji marketingowej InPost sp. z o.o. „InPost”.

Kod rabatowy kwiecień-maj 2022 r.

 1. Organizatorem akcji jest:
  InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, kapitał zakładowy 116.278.450,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP 6793108059, REGON 36078108
 2. Organizator udostępnia na stronie www.inpostfresh.pl/kod40, dedykowanej dla niniejszej akcji marketingowej, kod rabatowy o wartości nominalnej 40 zł do wykorzystania jednorazowo na zakupy spożywcze w sklepie Makro wyłącznie w aplikacji InPost Fresh (dalej: kod rabatowy).
 3. Kod rabatowy o wartości 40 zł brutto może zostać wykorzystany jednorazowo na zakupy w sklepie Makro wyłącznie w aplikacji InPost Fresh. Jednorazowe wykorzystanie kodu rabatowego oznacza, że w ramach jednego zamówienia można wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy.
 4. Kod rabatowy nie łączy się z innymi voucherami i kodami rabatowymi.
 5. Kod rabatowy zmniejsza należną kwotę do zapłaty za dokonane zakupy o kwotę 40 zł w przypadku pierwszych zakupów, z wyłączeniem produktów wskazanych w pkt. 14 Regulaminu.
 6. Z kodu na pierwsze zakupy, o którym mowa w ust. 5 powyżej, mogą skorzystać wyłącznie nowi Klienci aplikacji InPost Fresh, tj. tacy, którzy nie mają żadnej historii zamówień w aplikacji.
 7. Warunkiem wykorzystania kodu rabatowego jest złożenie zamówienia o minimalnej wartości:
  • 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto dla kodu na pierwsze zakupy;
  Do minimalnej wartości zamówienia nie wlicza się kosztów dostawy.
 8. W zamówieniu, które opłacane jest kodem rabatowym, mogą pojawić się produkty objęte promocją lub czasowo określoną ofertą.
 9. Kod rabatowy nie pokrywaja kosztów dostawy, za którą Klient zobowiązany jest zapłacić. Dostawa zakupów jest płatna zgodnie z cennikiem usług.
 10. Kod rabatowy można wykorzystać w terminie:
  • kod rabatowy na pierwsze zakupy: 7.04. – 31.05.2022 r.
 11. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności kodu rabatowego.
 12. Z tego samego kodu rabatowego każdy Klient może skorzystać wyłącznie jeden raz.
 13. Jeśli Klient wejdzie w posiadanie więcej niż jednego kodu rabatowego, może on wykorzystać wszystkie kody rabatowe, przy zachowaniu zasady: jedno zamówienie – jeden kod.
 14. Z działania kodu rabatowego wyłączone są następujące produkty: wyroby tytoniowe, alkohol oraz kaucja za opakowania zwrotne.
 15. Kod rabatowy nie przechodzi na kolejne zakupy, co oznacza, że dla danego zamówienia kod musi zostać wykorzystany w całości (nie ma możliwości częściowego wykorzystania kodu rabatowego).
 16. Kod rabatowy może zostać przekazany przez Klienta i wykorzystany przez osobę trzecią.
 17. W przypadku niewykorzystania kodu rabatowego w terminie określonym w pkt. 10 Regulaminu, kod wygasa.
 18. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym. Kodu rabatowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 19. Aby wykorzystać kod rabatowy, należy odpowiedni kod rabatowy skopiować ze strony www. wskazanej w pkt. 2 powyżej i kolejno:
  • pobrać (lub posiadać pobraną) aplikację mobilną InPost Fresh w sklepie Google Play lub App Store (dalej: aplikacja),
  • zaakceptować regulamin działania aplikacji,
  • zarejestrować (lub posiadać zarejestrowane) swoje konto w aplikacji,
  • wpisać adres dostawy (InPost Fresh w ramach niniejszej akcji realizuje dostawy na terenie Warszawy, z wyłączeniem dzielnicy Wesoła, oraz w niektórych miejscowościach podwarszawskich); po wpisaniu adresu aplikacja zweryfikuje możliwość dostawy pod wskazany adres i wyświetli przejście do sklepu Makro w celu rozpoczęcia procesu zamówienia (zgodnie z warunkami i zasadami wskazanymi w sklepie Makro),
  • wybrać pożądany termin dostawy (kod zadziała bez względu na wybrany typ dostawy, tj. Dzisiaj, Kolejne Dni),
  • rozpocząć zakupy i dodać do koszyka produkty na łączną kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
  • przejść do realizacji zamówienia, podać dane wymagane w zamówieniu, ewentualnie dane do faktury,
  • wpisać kod rabatowy w podsumowaniu zamówienia w wyznaczonym w aplikacji miejscu, w Koszyku w polu: Masz kod rabatowy? i następnie aktywować kod klikając: Zrealizuj,
  • sfinalizować transakcję i opłacić pozostałą po odliczeniu wartości kodu rabatowego należność za zamówienie za pomocą wybranej metody płatności.
 20. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego, jest uprzednie zapoznanie się uczestnika akcji marketingowej (Klient), z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego treści.
 21. Organizator nie odpowiada za brak możliwości wykorzystania kodu rabatowego przez osoby, które wejdą w ich posiadanie, ale ich adres dostawy nie znajduje się w zasięgu działania usługi InPost Fresh.
 22. Organizator nie odpowiadają za brak możliwości wykorzystania kodu rabatowego przez osoby naruszające Regulamin aplikacji.
 23. W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu kodu rabatowego, środki za zwracany towar/towary Klient otrzyma wyłącznie w formie pieniężnej (zwrot na kartę/przelewem).
 24. W przypadków problemów z realizacją kodu rabatowego oraz zamówienia należy postępować tak jak w przypadku każdego innego zamówienia, tj. skontaktować się z infolinią sklepu Makro:
  tel: +48 (22) 500 11 12
  e-mail: makro.fresh@makro.pl
  dostępność infolinii: pon-sb w godzinach 6:00-22:00
 25. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji należy składać Sprzedawcy za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Klienta pod numerem telefonu 48 (22) 5001112 lub mailowo na adres Sprzedawcy makro.fresh@makro.pl.
 26. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Makro Cash and Carry Polska S.A. pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 27. Liczba zamówień składanych przez Klientów w jednym dniu może być ograniczona przez możliwości logistyczne Organizatora.
 28. Regulamin obowiązuje od 7.04.2022 r.

Pobierz
InPost Fresh