Przejdź do treści

Kody rabatowe

Regulamin i zasady wykorzystania Kodów rabatowych o wartości nominalnej 40 zł i 30 zł i 30 zł w aplikacji InPost Fresh w sklepie Makro w ramach wspólnej akcji marketingowej InPost sp. z o.o. „InPost” oraz Makro Cash and Carry Polska S.A. „Makro”.

Kody rabatowe lipiec-sierpień 2022 r.

 1. Współorganizatorami akcji marketingowej są:
  InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, kapitał zakładowy 116.278.450,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP 6793108059, REGON 360781085 oraz
  Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559, BDO: 000008316 kapitał zakładowy: 257.068.680 zł, kapitał wpłacony 257.068.680 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy łącznie zwani „Organizatorem”.
 2. Organizator udostępnia na stronie www.inpostfresh.pl/kod100, dedykowanej dla niniejszej akcji marketingowej, trzy różne kody rabatowe o wartości nominalnej odpowiednio: 40 zł, 30 zł i 30 zł do wykorzystania każdy jednorazowo na zakupy w sklepie Makro wyłącznie w aplikacji InPost Fresh (dalej: kody rabatowe).
 3. Kody rabatowe o wartości 40 zł brutto oraz 30 zł brutto mogą zostać wykorzystane jednorazowo na zakupy w sklepie Makro wyłącznie w aplikacji InPost Fresh. Jednorazowe wykorzystanie kodu rabatowego oznacza, że w ramach jednego zamówienia można wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy.
 4. Kody rabatowe nie łączą się z innymi voucherami i kodami rabatowymi, również w ramach niniejszej akcji.
 5. Kody rabatowe zmniejszają należną kwotę do zapłaty za dokonane zakupy o kwotę 40 zł (w przypadku kodu na pierwsze zakupy) oraz o kwotę 30 zł (w przypadku drugiego i trzeciego zakupu), z wyłączeniem produktów wskazanych w pkt. 14 Regulaminu.
 6. Z kodu na pierwsze zakupy, o którym mowa w ust. 5 powyżej, mogą skorzystać wyłącznie nowi Klienci aplikacji InPost Fresh, tj. tacy, którzy nie mają żadnej historii zamówień w aplikacji. Z kodu na drugi i trzeci zakup, mogą skorzystać wyłącznie Klienci aplikacji InPost Fresh, którzy mają jedno lub odpowiednio dwa uprzednie zamówienia w historii zamówień w aplikacji.
 7. Warunkiem wykorzystania każdego kodu rabatowego jest złożenie zamówienia o minimalnej wartości:
  • 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto;
  Do minimalnej wartości zamówienia nie wlicza się kosztów dostawy.
 8. W zamówieniu, które opłacane jest kodem rabatowym, mogą pojawić się produkty objęte promocją lub czasowo określoną ofertą.
 9. Kody rabatowe nie pokrywają kosztów dostawy, za którą Klient zobowiązany jest zapłacić. Dostawa zakupów jest płatna zgodnie z cennikiem usług.
 10. Kod rabatowy można wykorzystać w terminie:
  • kod rabatowy na pierwsze zakupy: 21.07. – 16.08.2022 r.
  • kod rabatowy na drugie zakupy: 21.07. – 16.08.2022 r.
  • kod rabatowy na trzecie zakupy: 21.07. – 16.08.2022 r.
 11. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności kodu rabatowego.
 12. Z tego samego kodu rabatowego każdy Klient może skorzystać wyłącznie jeden raz.
 13. Jeśli Klient wejdzie w posiadanie więcej niż jednego kodu rabatowego, może on wykorzystać wszystkie kody rabatowe, przy zachowaniu zasady: jedno zamówienie – jeden kod.
 14. Z działania kodu rabatowego wyłączone są następujące produkty: wyroby tytoniowe, alkohol oraz kaucja za opakowania zwrotne.
 15. Kody rabatowe nie przechodzą na kolejne zakupy, co oznacza, że dla danego zamówienia kod musi zostać wykorzystany w całości (nie ma możliwości częściowego wykorzystania kodu rabatowego).
 16. Kody rabatowe mogą zostać przekazane przez Klienta i wykorzystane przez osobę trzecią.
 17. W przypadku niewykorzystania kodu rabatowego w terminie określonym w pkt. 10 Regulaminu, kod wygasa.
 18. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym. Kodu rabatowego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 19. Aby wykorzystać kody rabatowe, należy odpowiedni kod rabatowy skopiować ze strony www. wskazanej w pkt. 2 powyżej i kolejno:
  • pobrać (lub posiadać pobraną) aplikację mobilną InPost Fresh w sklepie Google Play lub App Store (dalej: aplikacja),
  • zaakceptować regulamin działania aplikacji,
  • zarejestrować (lub posiadać zarejestrowane) swoje konto w aplikacji,
  • wpisać adres dostawy (InPost Fresh w ramach niniejszej akcji realizuje dostawy na terenie Warszawy, z wyłączeniem dzielnicy Wesoła, oraz w niektórych miejscowościach podwarszawskich a także na terenie Łodzi i niektórych podłódzkich miejscowości); po wpisaniu adresu aplikacja zweryfikuje możliwość dostawy pod wskazany adres i wyświetli przejście do sklepu Makro w celu rozpoczęcia procesu zamówienia (zgodnie z warunkami i zasadami wskazanymi w sklepie Makro),
  • wybrać pożądany termin dostawy (kod zadziała bez względu na wybrany typ dostawy, tj. Dzisiaj, Kolejne Dni),
  • rozpocząć zakupy i dodać do koszyka produkty na łączną kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto dla każdego kodu na zakupy,
  • przejść do realizacji zamówienia, podać dane wymagane w zamówieniu, ewentualnie dane do faktury,
  • wpisać kod rabatowy w podsumowaniu zamówienia w wyznaczonym w aplikacji miejscu, w Koszyku w polu: Masz kod rabatowy? i następnie aktywować kod klikając: Zrealizuj,
  • finalizować transakcję i opłacić pozostałą po odliczeniu wartości kodu rabatowego należność za zamówienie za pomocą wybranej metody płatności.
 20. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego, jest uprzednie zapoznanie się uczestnika akcji marketingowej (Klient), z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego treści.
 21. Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości wykorzystania kodów rabatowych przez osoby, które wejdą w ich posiadanie, ale ich adres dostawy nie znajduje się w zasięgu działania usługi InPost Fresh.
 22. Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości wykorzystania kodów rabatowych przez osoby naruszające Regulamin aplikacji.
 23. W przypadku dokonania zwrotu/reklamacji towaru lub towarów zakupionych przy użyciu kodów rabatowych, środki za zwracany towar/towary Klient otrzyma wyłącznie w formie pieniężnej (zwrot na kartę/przelewem).
 24. W przypadków problemów z realizacją kodów rabatowych oraz zamówienia należy postępować tak jak w przypadku każdego innego zamówienia, tj. skontaktować się z infolinią sklepu Makro:
  tel: +48 (22) 500 11 12
  e-mail: makro.fresh@makro.pl
  dostępność infolinii: pon-sb w godzinach 6:00-22:00
 25. Wszelkie reklamacje dotyczące akcji należy składać Sprzedawcy za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Klienta pod numerem telefonu 48 (22) 5001112 lub mailowo na adres Sprzedawcy makro.fresh@makro.pl.
 26. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Makro Cash and Carry Polska S.A. pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 27. Liczba zamówień składanych przez Klientów w jednym dniu może być ograniczona przez możliwości logistyczne Organizatorów.
 28. Regulamin obowiązuje od 21.07.2022 r.

Pobierz
InPost Fresh